Best Gospel Lyrics

Ada – Headmaster Lyrics

Ada – Headmaster Lyrics

Artist: Ada

ahee… headmaster ehe.don come again… a.d.a
chimdy on the beat
ijee
mr.headmaster
you say you love me
wetin u wan teach me
mathematics or karate
for assembly you call me
your african baby
for your office you call me your sweet heart ohh
mommy ohh mommy ohh
mr.headmatser oh
daddy ohh daddy ohh… they wan carry your pikin
fine fine bobo eh
african baby oh
wetin you want from me
oya tell me now
shebi na my waist oh
my waist oh
shebi na my waist oh
my waist
mr.headmaster
shebi u wan give me(eh)
banana island for your office or garage
you be master for the matter
you be number one
you be fire.you wan wire my waist tire
ayeye ayeye… chimu lekwa mo
mr.headmaster e no go work for you
fine fine bobo eh
african baby oh
wetin you want from me
oya tell me now
shebi na my waist oh
my waist oh
shebi na my waist oh
my waist oh
shebi na my waist oh
my waist oh
shebi na my waist oh
my waist oh
kuoronu headmaster aka
helenke
maka na o jere ije mana ogbara oso
helenke
ochoro inwu my juice lee
helenke
ochoro e taa my apple lee
helenke hiya
fine fine bobo eh
african baby oh
wetin u want from me
oya tell me now
shebi nay waist oh
my waist oh

 

RELATED SONGS

Explore All Songs