Best Gospel Lyrics

Oya Lyrics

Oya Lyrics

FRANK EDWARDS

When it come to blessing you go (jump) echo
Baba God’I good, you too dey (bless) echo
Anything wey you talk you dey (do) echo
You just dey bless you no dey (stop) echo

My God no dey lie oh
Anything Him say Him dey do am
God no dey fail, him no dey sleep oh
Uh yee
To you I go sing my praise
For the things wey you do for me
This is my song oooo

OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
x4
OYA (choir)

BRIDGE
Baba Loke, Ese oh!
Na you be my Baba oh!
You no dey let me dey suffer oh!
Say am the apple of your eye oh!

My God no dey lie oh
Anything Him talk Him dey do am
God no dey fail, him no dey sleep oh
Baba eee
To you I go sing my praise
For the things wey you do for me
This is my song oooo

OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
x4
OYA (choir)

Na which kind love you show me so
You dey blow my mind I no fit lie oh oh
I dey chop, I dey sleep, na only you dey for my mind
You are bigger than what people say
(Ih kariri ihe h’a sin i bu)

Oya ee
Make we lift am high
Oya ee
Make we lift am high

OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
OYA oo (choir) egbe Jesu ga
OYA oo (choir) make we lift up Jesus higher
x4
OYA (choir)

Uptown abiakwa la ozo ee
Rich boy abiakwa la ozo ee
(Egwu) echo

RELATED SONGS

Explore All Songs