Best Gospel Lyrics

Sunan Ka (You are The Lord)

Sunan Ka (You are The Lord)

Solomon Lange

CH 1
Sunan ka yesu
Wanda ya fi duka sunan eh
Sunan ka yesu
Wanda ya fi duka sunan eh

{Sunan ka (yesu)
Wanda ya fi duka sunan eh
Sunan ka (yesu)
Wanda ya fi duka sunan eh} [x3]

Bridge
Akwei iko cikin sunan (yesu)
Akwei iko cikin sunan (yesu)
Yawo kasua cikin sunan (yesu, yesu)

CH 2
Your name is (Jesus, Jesus)
Your name is (Jesus)
You are the Lord (Jesus)

Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all

Your name is
(Jesus, You are the Lord)
Your name is
(Jesus, You are the Lord over all)

{Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all
Jesus, You are the Lord
Jesus, You are the Lord
Over all} 2x

(You are the Lord
You are the Lord)

Repeat

RELATED SONGS

Explore All Songs